Kim loại sắt phản ứng với lượng dư dung dịch chất nào sau đây tạo ra muối sắt(II)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook