Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch FeCl3.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook