X là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí. Biết X là sản phẩm của phản ứng nhiệt phân muối kali clorat. X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook