Lá có gân song song là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook