: “=-.. là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng”. Trong dấu ... là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook