--..là nơi thực hiện các hoạt động sống của tế bào.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook