Lập công thức để tính diện tích tam giác ABC theo \(a\) và \(\alpha\) .

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook