Lấy $M$ là điểm đối xứng với $A$ qua $G.$ Chọn khẳng định đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook