Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook