Lênin nhận định: Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân vì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook