Liên kết hyđrô giữa các nuclêôtit đối diện trong 2 chuỗi của mạch phân tử ADN là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook