Loại ARN có vai trò vận chuyển axit amin tương ứng tới nơi tổng hợp prôtêin là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook