Loại cơ nào dưới đây không tham gia vào hoạt động đào thải nước tiểu ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook