Loại tài nguyên mới khai thác gần đây nhưng có giá trị rất lớn trên vùng biển và thềm lục địa nước ta là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook