Lông hút của rễ có thể biến mất trong môi trường nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook