Lực không đóng vai trò trong quá trình vận chuyển nước ở thân là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook