Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có chức năng nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook