Lượng ADN trong tế bào của cơ thể sinh vật được tập trung chủ yếu ở bộ phận nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook