Lưu huỳnh tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng:

S + H2SO4 → SO2 + H2O.

Trong phản ứng này có tỉ lệ số nguyên tử S bị khử với số nguyên tử S bị oxi hoá là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook