Lưu huỳnh tác dụng với khí A tạo thành khí mới có mùi trứng thối. Hỏi khí A là khí gì, PTHH xảy ra là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook