Mắc một biến trở R vào hai cực của môt nguồn điện một chiều có suất điện động E và điện trở trong r. Đồ thị biểu diễn hiệu suất H của nguồn điện như hình vẽ. Điện trở trong của nguồn điện có giá trị

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook