Mắc nối tiếp: điện trở thuần, cuộn dây không thuần cảm và tụ điện vào điện áp $u=65\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)$ V thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở, cuộn dây và tụ điện lần lượt là 13 V, 13 V và 65 V. Hệ số công suất của cuộn dây là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook