Mẫu thức chung của các phân thức $\dfrac{1}{{x + 1}},\dfrac{1}{{x - 1}},\dfrac{1}{x}$ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook