Máy hơi nước công suất \(10kW\)tiêu thụ \(12kg\)than đá trong \(1,5\) giờ. Biết hơi nước vào và ra xilanh có nhiệt độ \({177^0}C\) và \({100^0}C\). Năng suất tỏa nhiệt của than đá là \(3,{6.10^7}J/kg\). Hiệu suất thực của máy và của một động cơ nhiệt lí tưởng làm việc giữa hai nhiệt độ nói trên là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook