Mệnh đề đảo của mệnh đề “Ba số tự nhiên liên tiếp thì có tổng chia hết cho \(3\)” được phát biểu là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook