Miền hút của rễ gồm những phần chính là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook