Modun của số phức \(z = \sqrt 3 - i\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook