Mỗi góc trong của đa giác đều $n$ cạnh là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook