Mối liên hệ giữa bước sóng λ vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook