Một ADN có chiều dài là 4080 A0 và có số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của cả ADN. Trên mạch 1 của ADN có số nuclêôtit loại G là 200 và số nuclêôtit loại A là 320. Số nuclêôtit từng loại trên mạch 1 của gen đó sẽ là

 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook