Một bàn đạp có trọng lượng không đáng kể, có chiều dài \(OA = 20cm\), quay dễ dàng quanh trục O nằm ngang như hình. Một lò xo gắn vào điểm giữa C. Người ta tác dụng lên bàn đạp tại điểm A một lực \(\overrightarrow F \) vuông góc với bàn đạp và có độ lớn \(20N\). Bàn đạp ở trạng thái cân bằng khi lò xo có phương vuông góc với OA và bị ngắn đi một đoạn \(8cm\) so với khi không bị nén. Lực của lò xo tác dụng lên bàn đạp và độ cứng của lò xo là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook