Một bể chứa nư­ớc có thành cao 80 (cm) và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ cao mực n­ước trong bể là 60 (cm), chiết suất của nư­ớc là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phư­ơng nghiêng góc 3$0^0$ so với phư­ơng ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên mặt nư­ớc là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook