Một ca nô xuôi dòng từ $A$ đến $B$ hết $1\,{\rm{h}}\,20$ phút và ngược dòng hết $2h$. Biết vận tốc dòng nước là $3$ km/h. Tính vận tốc riêng của ca nô?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook