Một chất điểm chuyển động thẳng đều có đồ thị tọa độ thời gian như hình vẽ. Phương trình chuyển động của vật là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook