Một chất điểm chuyển động tròn đều với bán kính r, tốc độ góc \[\omega \]. Tốc độ dài của chất điểm là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook