Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình \[x=4\cos 4\pi t\,\,cm\]. Biên độ dao động là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook