Một chất điểm dao động điều hoà hàm cosin có gia tốc biểu diễn như hình vẽ sau. Phương trình dao động của vật là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook