Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A. Quãng đường mà chất điểm đi được trong một chu kì là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook