Một chất điểm dao động với phương trình \[x=4\cos 4\pi t\]cm. Biên độ dao động của chất điểm là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook