Một chiếc xe lửa đang chuyển động, quan sát chiếc va li đặt trên giá để hàng hóa, nếu nói rằng:

1. Va li đứng yên so với thành toa.

2. Va li chuyển động so với đầu máy.

3. Va li chuyển động so với đường ray.

Thì nhận xét nào ở trên là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook