Một con lắc đơn có chiều dài \[l=0,6\]m, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường \[g=9,8\]m/s2, với biên độ góc \[{{\alpha }_{0}}={{9}^{0}}\]. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ gần nhất với giá trị

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook