Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với biên độ góc\[{{\alpha }_{0}}\] . Độ dài cung tròn từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook