Một con lắc đơn dao động điều hòa theo phương trình \[s=2\cos \left( \pi t+\frac{\pi }{3} \right)\] cm.Tần số dao động của con lắc đơn này là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook