Một con lắc đơn dao động điều hoà trong trọng trường. Nhận định nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook