Một con lắc đơn dao động với phương trình của con lắc là s = 6 cos 2πt (cm) (t tính bằng s). Chu kì dao động của con lắc là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook