Một con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m mang điện tích dương q và sợi dây nhẹ, không dãn dài ℓ được đặt tại nơi có gia tốc trọng trường \[\overrightarrow{g}\]. Bỏ qua sức cản không khí. Cho con lắc dao động nhỏ thì chu kì dao động của con lắc là \[\sqrt{2}\,s\]. Khi duy trì một điện trường đều có cường độ E và hướng thẳng đứng xuống dưới thì con lắc dao động nhỏ với chu kì 1 s. Nếu giữ nguyên cường độ điện trường nhưng \[\overrightarrow{E}\] có hướng hợp với \[\overrightarrow{g}\] góc ${{60}^{0}}$  thì chu kì dao động nhỏ của con lắc là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook