Một con lắc lò xo có độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với biên độ 8 cm. Độ lớn của lực kéo về cực đại là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook