Một con lắc lò xo có độ cứng k, vật nhỏ có khối lượng m. Con lắc lò xo dao động điều hòa. Gia tốc của vật nhỏ tại vị trí vật có li độ x là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook