Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt. Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy \[{{\pi }^{2}}=\text{ }10\] . Lò xo của con lắc có độ cứng bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook