Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k, vật nặng khối lượng m thực hiện dao động điều hòa. Chu kỳ dao động của con lắc là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook